Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace | Beru na vědomí
Moderuje herec JAROSLAV ŠMÍD

Podmínky seznámení

Pozorně si prosím přečtěte naše smluvní podmínky, které se vztahují na naše služby
Podmínkou účasti na setkání Rychlý Rande je dosažení věku 18 let, registrace na této webové stránce, uhrazení účastnického poplatku na účet organizátora a akceptace podmínek účasti.
Účastník ručí v plné míře za správnost všech údajů, které poskytuje při registraci.
Organizátor tímto explicitně prohlašuje, že neučinil žádné zkoumání ohledně jakéhokoliv účastníka setkání Rychlý Rande a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za informace, které o sobě účastník poskytl, za jeho úkony před setkáním Rychlý Rande, v průběhu setkání ani po něm. Účastník se zavazuje uhradit organizátorovi škodu, která by mu vznikla jednáním účastníka před setkáním Rychlý Rande, v průběhu setkání nebo po něm.
Všechny informace zde obsažené se poskytují tak, jak jsou známy k datu její poslední aktualizace. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo kdykoliv činit změny a úpravy této webové stránky.
Organizátor bohužel nemůže zaručit, že účastník na setkání Rychlý Rande najde vhodného partnera.

Naše garance

V případě, že účastník setkání Rychlý Rande neoznačí do RR-karty během setkání Rychlý Rande ani jeden protějšek, se kterým by se přál setkat, má nárok na jedno další setkání Rychlý Rande ve stejné cenové relaci, dle vlastního výběru, zcela zdarma. Garanci lze také využít na setkání v jiné cenové relaci za předpokladu, že bude uhrazen doplatek rozdílu v ceně za setkání RR (např. pokud máte garanci ze setkání v hodnotě 490Kč a máte zájem o setkání za 650Kč, doplatek je potom 160Kč). V opačném případě organizátor rozdíl v ceně nevyplácí.
Při účasti na setkání Rychlý Rande zdarma se garance neposkytuje.
Při účasti na setkání Rychlý Rande zdarma se také již neposkytuje přivítací drink.

Pravidla o zrušení účasti

Kterýkoliv účastník, který se přihlásil na Rychlý Rande má právo zrušit svoji účast a to zasláním e-mailu na kontaktní e-mailovou adresu. Účastník má právo na refundaci svého účastnického poplatku pokud zašle zrušení své účasti nejpozději sedm kalendářních dnů před konáním setkání Rychlý Rande, na kterou se přihlásil.
V případě, že účastník nezruší svoji účast ve výše uvedeném termínu, již uhrazený účastnický poplatek mu nebude vrácen, ale v případě jeho zájmu mu bude umožněna účast na setkání Rychlý Rande v jiném termínu dle jeho výběru, nejpozději ve lhůtě 3 měsíců od připsání platby na účet organizátora.

Agentura Rychlý Rande si tímto vyhrazuje právo odmítnout přijatou přihlášku, a to zejména v případě účastníků, kteří v minulosti nesplnili řádně své závazky plynoucí z přihlášky vůči organizátorovi nebo porušili smluvní podmínky, nebo se lze odůvodněně domnívat, ze se tak stane (např. úmyslné nesprávné vyplnění údajů účastníka).

Právo organizátora zrušit setkání Rychlý Rande

Organizátor se vždy snaží uskutečnit plánované akce v termínech a na místech uvedených na této stránce. Ve výjimečných případech, kdy bez zavinění organizátora není možné uskutečnit plánovanou akci na určeném místě nebo se nepodaří plně naplnit kapacita konkrétního setkání, si organizátor vyhrazuje právo zrušit setkání Rychlý Rande. V takovém případě bude účastníkům vrácen účastnický poplatek nebo jim bude umožněna účast na dalším setkání Rychlý Rande v jiném termínu dle jejich výběru.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek je třeba uhradit na náš účet nejpozději 5 pracovních dnů po rezervaci na setkání Rychlý Rande, na které jste se přihlásil(a). Při neobdržení Vaší platby ve stanoveném termínu, budete automaticky systémem ze setkání přihlášených odstraněni.

Přihláška a platba účastnického poplatku

Přihlášením na setkání Rychlý Rande se rozumí odeslání rezervace, kterou může provést každý registrovaný uživatel, a uhrazení účastnického poplatku na účet č.1020208006/2700 pod variabilním symbolem, který Vám zašleme po rezervaci termínu RR.

Úhradu lze provést těmito způsoby:
  1. Bezhotovostním převodem ( internet banking, GSM banking)
  2. Složení peněz přímo na účet na přepážce banky UniCredit Bank
Na platebním příkazu musíte uvést zaslaný variabilní symbol (identifikace účastníka), který od nás obdržíte obratem po vyplnění a odeslání rezervace.

Náš systém po obdržení platby pošle účastníkovi potvrzení o závazné rezervaci místa na setkání Rychlý Rande, na které se účastník přihlásil.

Uhrazením zálohy vzniká smlouva mezi organizátorem setkání firmou Mgr. Jaroslavem Šmídem - Agenturou Rychlý Rande - IČ 69677301 a účastníkem o právu účasti na setkání Rychlý Rande v termínu potvrzeném organizátorem setkání. Vzájemný smluvní vztah a právní poměry mezi organizátorem a účastníkem se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (zákon 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Každý registrovaný uživatel bude zároveň průběžně informován o důležitých novinkách Rychlýho Rande. Svou registrací uživatel s tímto vyjadřuje svůj souhlas.